1. Úvod
  2. SLUŽBY
  3. Revízie a kontroly rebríkov
Kontrola, revízia rebríkov

              

  Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.:

      Príloha č. 6 – odst. 5.2. –  Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav. 

Príloha č. 1 – odst. 4.12. –  Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým použitím. Skúška rebríka sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonanej skúške sa vyhotoví záznam. Poškodené a neúplné rebríky sa nesmú používať.

 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.:
5 odst. 1 – Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,  zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontroluvykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • 5 odst. 2 – Ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť  vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný  zabezpečiť vykonanie:

 a) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,

 b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú

         výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

  •  5 odst. 3 – Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok      neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.
  • 5 odst. 4 – Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.
  • STN EN 365 bod 4.4 a 4.7
    Periodické skúšanie musí byť najmenej jedenkrát za dvanásť mesiacov, osobou kompetentnou na periodické skúšanie a presne v súlade s postupmi výrobcu na periodické skúšanie.

Info, objednávky: 0903 263 075 , info@florian.sk 

 


Rebríky používané hasičmi - kontrola rebríkov, rebríky pre hasičov:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách č. 611/2006 z.z. Príloha 3 čl. 16 - týždenná kontrola rebríkov

STN EN 1147 - Prenosné rebríky pre hasičské jednotky 


 

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

ZÁKAZNÍCKA PODPORA
Zákaznícka podpora
Tatiana Kňazková
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.