Nezmeškajte NOVINKY, AKCIE a zľavy

https://www.florianshop.sk/rosenbauer

          

 

NÁJDETE NÁS AJ NA

     

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. SLUŽBY
 3. Bezpečnostný technik a BOZP
Bezpečnostný technik a BOZP

Autorizovaný bezpečnostný technik - služby BOZP

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých zamestnancov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Externé zabezpečovanie týchto služieb formou zmluvného outsourcingu s využitím našich softvérových aplikácií prinesie pre Vašu spoločnosť úsporu času Vašich zamestnancov, zníži náklady, zabezpečí neustálu informovanosť zamestnancov, aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite.

Predmetom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby je:

Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty atď.).

Vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:

 • vstupné a periodické školenie zamestnancov s overením vedomostí,
 • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí,
 • školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí,
 • školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči").

Vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.

Spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok.

Vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť bezpečnosti práce s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)

Zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní.

Organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci.

Zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.

Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení.

Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP.

Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

Komplexná kontrola BOZP, telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.


V prípade záujmu o uvedené služby nás prosím kontaktujte  technikpo@florian.sk.

Dokumentácia BOZP

Vypracovanie dokumentácie z oblasti BOZP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia

 • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Program realizácie koncepcie BOZP,
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode  a dojčiacim ženám,
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom,
 • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
 • Posúdenie rizika pre všetky činnosti,
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
 • Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku,
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia,
 • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov,
 • Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie,
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán),
 • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí,
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Ďalšia dokumentácia:

 • Bezpečné pracovné postupy,
 • Dopravno-prevádzkový poriadok,
 • Prevádzkový predpis kotolne,
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia,
 • Prevádzkový predpis na používanie tlakových hadíc pri zváraní,
 • Záznam o kontrole tlakových hadíc používaných pri zváraní,
 • Predpis na určenie väčšieho množstva tlakových fliaš na pracovisku,
 • Prevádzkový predpis na používanie ručného paletového vozíka,
 • a ďalšie dokumenty podľa individuálnych požiadaviek.

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych dohôd. Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

V prípade záujmu o uvedené služby nás prosím kontaktujte technikpo@florian.sk.

FLORIANSHOP - Všetko pre hasičov

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

                   

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Zákaznícka podpora
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk