Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

 


SLUŽBY » Naladenie rádiostaníc

Spojovacia služba
§10 vyhlášky 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov

1)Spojovacia služba plní úlohy súvisiace s prenosom a s príjmom správ a automatizovaným systémom podpory riadenia a spracúvania informácií v hasičských jednotkách.

2)Spojovacia služba zabezpečuje

a)spojenie medzi hasičskými jednotkami a spolupracujúcimi špeciálnymi službami pri ohlásení udalosti, počas výjazdu hasičskej jednotky na miesto ohlásenej udalosti alebo na miesto zásahu,
b)plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia na základe povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a na koordináciu prevádzky rádiovej siete v zásahovom obvode; na tie účely vedie príslušnú dokumentáciu o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o pravidelných kontrolách technického stavu telekomunikačných zariadení,
c)plán údržby a jeho vykonávanie, vykonávanie skúšok a kontrol technického stavu telekomunikačných zariadení.

3)    Spojovacia služba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpečuje

a) odbornú prípravu používateľov telekomunikačných zariadení,
b) úlohy v oblasti informatiky, výpočtovej techniky a automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
c) návrhy na obnovu a dopĺňanie telekomunikačných zariadení.
4)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje a kontroluje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej služby v hasičských jednotkách.
5)Zásady organizácie výkonu spojovacej služby a rozdelenie frekvencií sú uvedené v prílohe č. 5.

 

 

V prípade, že DHZO majú povolenie na rádiovú prevádzku vydané telekomunikačným úradom sú povinné viesť dokumentáciu na úseku spojovacej služby v rozsahu:

a)  staničný denník rádiového spojenia
•iba ak sa jedná o základňovú rádiostanicu, a uvádzajú sa v ňom skrátené záznamy o vykonaných  spojeniach
b) staničný protokol rádiových služieb
•uvádzajú sa mená osôb, ktoré obsluhujú v určený deň rádiové stanice
c) kniha porúch

Na ohlasovni požiarov

a) kniha ohlásených prípadov,
b) poriadok ohlasovne požiarov,
c) príkaz na výjazd,

Dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky a jej jednotlivé časti možno viesť aj v elektronickej forme - nech sa páči. Prístup cez florian@florian.sk


ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU SPOJOVACEJ SLUŽBY A ROZDELENIE FREKVENCIÍ

1) Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
•najskôr je nutné poslať žiadosť o stanovisko k prideleniu rádiových frekvencií používaných v HaZZ pre DHZO na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v....
•vzor žiadosti sa nachádza na internetovej adrese:  http://www.minv.sk/?vzor-ziadosti
•volacie značky do žiadosti môžete zadávať podľa vzoru na vyššie uvedenej internetovej adrese kde bude zoznam odporúčaných volacích značiek.
•doručené stanovisko k prideleniu rádiových frekvencií používaných v HaZZ pre DHZO priložíte k žiadosti o povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
•Nakoniec bude potrebné rádiostanice naprogramovať.

V prípade otázok ohľadne odporúčaného typu rádiostanice a možnosti naprogramovania sa môžete obrátiť na Ľubomíra Vaňka 0903 263 167