Nezmeškajte NOVINKY, AKCIE a zľavy

https://www.florianshop.sk/rosenbauer

          

 

NÁJDETE NÁS AJ NA

     

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. SLUŽBY
 3. Naladenie rádiostaníc
Naladenie rádiostaníc

Spojovacia služba
§10 vyhlášky 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov

 1. Spojovacia služba plní úlohy súvisiace s prenosom a s príjmom správ a automatizovaným systémom podpory riadenia a spracúvania informácií v hasičských jednotkách.
 2. Spojovacia služba zabezpečuje:
  1. spojenie medzi hasičskými jednotkami a spolupracujúcimi špeciálnymi službami pri ohlásení udalosti, počas výjazdu hasičskej jednotky na miesto ohlásenej udalosti alebo na miesto zásahu,
  2. plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia na základe povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a na koordináciu prevádzky rádiovej siete v zásahovom obvode; na tie účely vedie príslušnú dokumentáciu o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o pravidelných kontrolách technického stavu telekomunikačných zariadení,
  3. plán údržby a jeho vykonávanie, vykonávanie skúšok a kontrol technického stavu telekomunikačných zariadení.
 3. Spojovacia služba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpečuje:
  1. odbornú prípravu používateľov telekomunikačných zariadení,
  2. úlohy v oblasti informatiky, výpočtovej techniky a automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
  3. návrhy na obnovu a dopĺňanie telekomunikačných zariadení.
 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje a kontroluje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej služby v hasičských jednotkách.
 5. Zásady organizácie výkonu spojovacej služby a rozdelenie frekvencií sú uvedené v prílohe č. 5.

 

 

V prípade, že DHZO majú povolenie na rádiovú prevádzku vydané telekomunikačným úradom sú povinné viesť dokumentáciu na úseku spojovacej služby v rozsahu:

 • staničný denník rádiového spojenia - iba ak sa jedná o základňovú rádiostanicu, a uvádzajú sa v ňom skrátené záznamy o vykonaných  spojeniach,
 • staničný protokol rádiových služieb - uvádzajú sa mená osôb, ktoré obsluhujú v určený deň rádiové stanice,
 • kniha porúch.

Na ohlasovni požiarov:

 • kniha ohlásených prípadov,
 • poriadok ohlasovne požiarov,
 • príkaz na výjazd.

Dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky a jej jednotlivé časti možno viesť aj v elektronickej forme. Prístup cez florian@florian.sk.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU SPOJOVACEJ SLUŽBY A ROZDELENIE FREKVENCIÍ

 • Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
 • Najskôr je nutné poslať žiadosť o stanovisko k prideleniu rádiových frekvencií používaných v HaZZ pre DHZO na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v (doplňte). Vzor žiadosti sa nachádza na internetovej adrese http://www.minv.sk/?vzor-ziadosti.
 • Volacie značky do žiadosti môžete zadávať podľa vzoru na vyššie uvedenej internetovej adrese kde bude zoznam odporúčaných volacích značiek.
 • Doručené stanovisko k prideleniu rádiových frekvencií používaných v HaZZ pre DHZO priložíte k žiadosti o povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vzor žiadosti sa nachádza na internetovej adrese:  http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=268.
 • Nakoniec bude potrebné rádiostanice naprogramovať.
 • Žiadosť vydanie povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu.docx
 • Príloha k žiadosti o vydanie povolenia.docx

V prípade otázok ohľadne odporúčaného typu rádiostanice a možnosti naprogramovania sa môžete obrátiť na Ľubomíra Vaňka na telefónnom čísle 0903 263 167.

 

 

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

                   

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Zákaznícka podpora
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk