Nezmeškajte NOVINKY, AKCIE a zľavy

https://www.florianshop.sk/rosenbauer

          

 

NÁJDETE NÁS AJ NA

     

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. SLUŽBY
 3. Služby požiarnej ochrany
Služby požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom služieb technika požiarnej ochrany pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých zamestnancov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Externé zabezpečovanie týchto služieb formou zmluvného outsourcingu s využitím našich softvérových aplikácií prinesie pre Vašu spoločnosť úsporu času Vašich zamestnancov, zníži náklady, zabezpečí neustálu informovanosť zamestnancov, aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite.

Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany je:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie vstupného a periodického školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych dohôd. Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

V prípade požiadavok alebo záujmu o uvedené služby nás kontaktujte na technikpo@florian.sk.

Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii, vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.

Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP

 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • konzultácie pri riešení komplikácií a problémov pri realizácií a návrhoch stavieb,
 • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva,
 • poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek,   elektrickej požiarnej signalizácie a pod.).

Dokumentácia OPP

Vypracovanie dokumentácie z oblasti OPP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o OPP.

Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia:

 • požiarny štatút,
 • požiarna kniha,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarne evakuačné plány - textová časť,
 • požiarne poplachové smernice - grafická časť.

 • tematický a časový rozsah školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov
 • Tematický a časový rozsah školenia, mimopracovná činnosť
 • Tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam členov protipožiarnej hliadky
 • Požiarne poriadky pracovísk, miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Pokyny na zváranie
 • Pokyny na lepenie podlahovej krytiny

Ďalšia dokumentácia:

 • Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby,
 • Prevádzkové denníky požiarnych uzáverov /Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z./,
 • Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu.

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych dohôd. Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky


, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

 

Audit OPP

Audit OPP vo Vašej spoločnosti, organizácii alebo firme preskúma skutočný stav a spôsob zabezpečenia OPP. Porovná používané postupy, spôsob odstraňovania zistených nedostatkov a závad s minimálnou úrovňou OPP  stanovenou platnou legislatívou.

Audit OPP pozostáva z:

 • komplexnej kontroly dokumentácie,
 • komplexnej kontroly administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,
 • kontrola požiarno-technického zariadenia,
 • komplexnej kontroly vzdelávania zamestnancov, ved. zamestnancov, protipožiarnych hliadok, mimopracovnej činnosti.

V záverečnej správe Vám popíšeme aktuálnu úroveň vašeho systému OPP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

Audit OPP vykonávame už viac ako 7 rokov a počas našej činnosti vykonávame niekoľko desiatok auditov ročne. Naše dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri výkonoch inšpekcie orgánov dozoru uplatňujú naši technici pri samotných auditoch a preto naše správy úplne korešpondujú so skutočným stavom OPP.

Samotným auditom si zabezpečíte odhalenie vašich nedostatkov v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným nehodám alebo požiarom.

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych dohôd. Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.


V prípade informácií nás prosím kontaktujte na technikpo@florian.sk.

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

                   

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Zákaznícka podpora
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk