Nezmeškajte NOVINKY, AKCIE a zľavy

https://www.florianshop.sk/rosenbauer

          

 

NÁJDETE NÁS AJ NA

     

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. OBCHOD
 3. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci: FLORIANSHOP.SK

Kupujúci: spotrebiteľ, firma, štátna inštitúcia

OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi :

 • ústne (osobne, telefonicky),
 • písomne (faxom, poštou, e-mailom),
 • v internetovom obchode.

Elektronická objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje :
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitosti.

Platobné podmienky:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere,
 • platba dopredu bankovým prevodom na základe vystavenia zálohovej faktúry,
 • platba dobierkou pri doprave prepravnou službou.

Ceny sú zmluvné.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky,
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Tovar odosielame do 2 pracovných dní pokiaľ je na sklade - ostatné dodacie termíny sú individuálne závislé na druhu a počtu tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho dohodnutej cene.

ZÁRUKA

 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade so zákonom číslo 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne dodávateľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy a poslať dodávateľovi kompletný tovar v nepoškodenom obale, bez známok užívania, najlepšie nerozbalený.

Na tomto odkaze nájdete vzor odstúpenia od zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa Zákona 102/2014 Z.z § 10 ods.3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj na náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnutie plnenie v prípade:

 • ak bol tovar zhotovený na mieru podľa požiadavok spotrebiteľa,
 • ak bol tovar určený výrobcom na jednorázové použitie a bol použitý resp. rozbalený,
 • ak bol tovar použitý resp. rozbalený a z hygienických dôvodov už nesmie byť používaný iným spotrebiteľom.

 „Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“

OCHRANA DÁT

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám a na váš e-mail naposielame žiadne marketingové informácie, pokiaľ neaktivujete službu „zasielanie noviniek e-mailom“. Viď ochrana osobných údajov http://www.florianshop.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a3_13.htm.

ZÁVREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného a balného, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Účastníci sa vyslovene dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom.

Ceny v e-shope sú platné len pri nákupe tovaru cez internet a môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni. Na tieto ceny sa nevzťahuje už žiadna iná zľava - pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, bude tovar vydaný až po predchádzajúcom vyzvaní buď telefonicky alebo e-mailom.

                   

Športové trofeje, poháre

PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Zákaznícka podpora
(7:00- 15:30h)
Copyright © 2018 FLORIAN, S.R.O., Všetky práva vyhradené
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk